iservispreludi | Chovateľstvo a veterinárstvo

Chovateľstvo a veterinárstvo

Právnymi predpismi upravujúcimi problematiku chovateľstva a veterinárstva sú zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín“) a zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení (ďalej len „Zákon o veterinárnej starostlivosti“).

Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín upravuje najmä podmienky ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a podmienky obchodovania s výrobkami z tuleňov. S problematikou chovateľstva úzko súvisí aj oblasť týkajúca sa veterinárnej starostlivosti. Zákon o veterinárnej starostlivosti upravuje požiadavky na zdravie zvierat na produkty živočíšneho pôvodu a ďalšie.


< Späť