iservispreludi | Doprava

Doprava

Doprava je každodennou súčasťou nášho života a v súvislosti s ňou vzniká veľké množstvo právnych problémov, ktoré budeme v rámci tohto inštitútu rozoberať a prinášať na ne odpovede. Denne sa vďaka rôznym druhom dopravy prepravuje veľké množstvo osôb, ale aj tovaru. V právnom inštitúte doprava budeme prioritne riešiť problematiku, ktorá sa týka práv a povinnosti fyzických osôb vznikajúcich v oblasti dopravy.

V obsahu tohto inštitútu sa budeme venovať právnej problematike spojenej s

  • cestnou dopravou, 
  • železničnou dopravou, 
  • lodnou dopravou,
  • námornou dopravou,
  • leteckou dopravou,
  • hromadnou mestskou dopravou.  

< Späť