iservispreludi | Doprava: Súčasné plynutie sankcií zákazu vedenia motorového vozidla za priestupok a trestný čin

Doprava: Súčasné plynutie sankcií zákazu vedenia motorového vozidla za priestupok a trestný čin

Ak bol vodičovi uložený zákaz viesť motorové vozidlo správnym orgánom na 2 roky ako sankcia za priestupok a následne aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uložený súdom za iný skutok na 1 rok, znamená to, že sa tieto sankcie spočítavajú?Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.