iservispreludi | E-komunikácia

E-komunikácia

Donedávna ešte nový pojem elektronická komunikácia, je už v dnešnom svete neodmysliteľnou súčasťou života moderného človeka. V súvislosti s elektronickou komunikáciou vznikajú rôzne právne vzťahy, ktoré doteraz neboli regulované právnou úpravou. Zákonodarca však aj v tejto oblasti postupne prijíma právne normy, ktoré vychádzajú z regulačného rámca Európskej únie.

V právnom inštitúte E- komunikácia budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce  elektronických telekomunikačných prostriedkov. 

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť