iservispreludi | Občan

Občan

Pojem „občianstvo človeka“ označuje úplnú emancipáciu človeka v spoločnosti, či už vo vzťahu k iným ľudom, inštitúciám i k štátu. Z právneho hľadiska ide o štátnu príslušnosť človeka. V širšom zmysle slova byť občanom znamená vedomé prevzatie a skutočné napĺňanie zodpovednosti jednotlivca za celok, znamená to morálny záväzok jednotlivca voči spoločnosti, v ktorej žije.

V súčasnosti je občianstvo medzinárodne uznávaný, univerzálny princíp štátnej príslušnosti osoby, ktorý je predovšetkým z hľadiska obsahu systémom pravidiel usporiadania a regulovania spoločenských vzťahov s jednotlivcami a skupinami v rámci konkrétneho štátu. Vzťahy medzi štátom a jednotlivcom sú založené a odvodzované predovšetkým od princípu subordinácie, panstva štátu vo vzťahoch k jednotlivcom/občanom a k spoločenským skupinám.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť