iservispreludi | Odborné poradenstvo pre ľudí

Odborné poradenstvo pre ľudí

Portál iservispreludi.sk pre používateľov ponúka službu PORADENSTVO


EMAIL PORADENSTVO

On-line poradenstvo slúži na pomoc pri konzultácií Vašich otázok zo všetkých oblastí súvisiacich s odborným zameraním portálu iservispreludi.sk. Podľa zložitosti otázky zadania bude používateľ portálu iservispreludi.sk informovaný o možnosti spracovania odpovede. 

Ak ste užívateľ portálu,Vaše otázky posielajte na email:

poradenstvo@iservispreludi.sk

V prípade otázok sa informujte na tel. čísle 0917 927 781.

_______________

Poradenstvo iservispreludi.sk má odporúčací, všeobecný charakter a nemá povahu právneho poradenstva v konkrétnych právnych veciach používateľa. Jeho rozsah bude primeraný zadanej otázke tak, aby odpoveď poskytla používateľovi portálu východiská riešení, pričom riešenie danej právnej veci je názorom tímu portálu. Zložitejšie právne otázky a konkrétne právne problémy s potrebou posudzovania spisovej dokumentácie je možné v prípade záujmu používateľa konzultovať a riešiť individuálnou objednávkou po dohode s partnerskou advokátskou kanceláriou.

Tím iservispreludi.sk


< Späť