iservispreludi | Osobné zranenia

Osobné zranenia

Právny inštitút osobné zranenia sa prioritne venuje náhrade škody, ktorá bola spôsobená zranením alebo otravou z jedla v hoteloch a reštauráciách, pracovným úrazom, až po nároky vyplývajúce z dopravných nehôd.

V právnom inštitúte sa budeme venovať nárokom zo závažných zranení, nárokom vyplývajúcim z úrazov spôsobených pošmyknutím, potknutím alebo pádom, nárokom z nehôd.

V prípade úrazov je poškodený oprávnený uplatňovať si náhradu za bolesť a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia. 

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť