iservispreludi | Potravinárstvo

Potravinárstvo

Úlohou potravinárstva je zabezpečiť, aby sa na trh umiestňovali len bezpečné a hygienicky nezávadné potraviny. Bezpečnosť a prijateľnosť potravín je v tomto ponímaní mimoriadne dôležitá. Spotrebitelia musia mať dôveru a istotu, že potraviny, ktoré kupujú budú spĺňať ich očakávania, nebudú poškodzovať ich zdravie a nebudú mať nepriaznivé účinky. 


< Späť