iservispreludi | TS: Ministerstvo dočasne pozastavuje elektronický podpis na občianskom preukaze

TS: Ministerstvo dočasne pozastavuje elektronický podpis na občianskom preukaze

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) po ohlásenom riziku prelomenia verejných kľúčov používaných na čipe elektronického občianskeho preukazu dočasne pozastavuje podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom na občianskom preukaze.

Slovenská republika v súčasnosti prevádzkuje niekoľko stoviek služieb e-Governmentu, pričom približne 30% z nich vyžaduje použitie elektronického podpisu.

Pri službách e-Governmentu je naďalej možné používať elektronický podpis vydaný súkromnými certifikačnými autoritami.

Dôvodom takéhoto postupu sú informácie od viacerých certifikačných autorít, ktoré označili certifikát za nedôveryhodný, ako aj komunikácia s európskymi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné v oblasti cybersecurity. Na základe týchto informácií plánuje Ministerstvo vymeniť doterajší 2048 bitový kľúčový pár na občianskom preukaze za 3072 bitový.

Za účelom informovania všetkých prevádzkovateľov elektronických služieb, ktorí umožňujú používať elektrický podpis na občianskom preukaze o dočasných opatreniach a ďalšom vývoji situácie, bude Ministerstvo spolupracovať s úradom vicepremiéra pre investície a informatizáciu.

Počas prechodného obdobia môžu občania využiť komerčný elektronický podpis alebo svoje záležitosti vybaviť osobne na úrade.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová, dňa 25. 10. 2017


< Späť