iservispreludi | Servis,Aktuality
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward

Ochrana osobnosti/Legislatíva: Identifikátor osoby

iservispreludi > Servis,Aktuality
Piatok, 15. 03. 2019

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Cieľom návrhu zákona je zavedenie základných identifikátorov fyzickej osoby, ktoré zabezpečujú jej jednoznačnosť v informačných systémoch a nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora - rodného čísla.


Čítajte viac...

Legislatíva/Občan: Legalizácia domácich páleníc

iservispreludi > Servis,Aktuality
Utorok, 28. 08. 2018

Od 1. 9. 2018 je účinný zákon č. 177/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Novela legalizuje výrobu destilátov domácimi výrobcami. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Doprava: Úprava podmienok pri prevádzkovaní taxislužby

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 27. 06. 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako iniciatívny materiál.


Čítajte viac...

Legislatíva/Poľovníctvo a lesy: Úprava hospodárenia s lesmi

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 27. 06. 2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Navrhovaná zákonná úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe a jej cieľom je upraviť podmienky pre cieľavedomú starostlivosť o lesy založenú na systéme administratívneho a odborného riadenia s ohľadom na plnenie ekosystémových služieb pre verejnosť.


Čítajte viac...

Legislatíva/ Chovateľstvo a veterinárstvo: Utýranie zvieraťa

iservispreludi > Servis,Aktuality
Streda, 13. 06. 2018

Národná rada dňa 25. 5. 2018 schválila novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „novela“).


Čítajte viac...

Legislatíva/Poľovníctvo a lesy: Úprava povinností zamestnancov lesnícko-drevárskej inšpekcie

iservispreludi > Servis,Aktuality
Pondelok, 28. 05. 2018

Vzhľadom k novo vzniknutej slovenskej drevárskej inšpekcii ako orgánu štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh vyplynula potreba zmeny platnej vyhlášky a určenia nových povinnosti zamestnancov inšpekcie.   


Čítajte viac...

Legislatíva/Dovolenky: Zlepšenie služieb cestovného ruchu

iservispreludi > Servis,Aktuality
Pondelok, 21. 05. 2018

Národná rada Slovenskej republiky  prerokovala a schválila  návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého hlavným cieľom je odstrániť nejasnosti a medzery súčasnej právnej úpravy a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe produktov cestovných služieb. Zmena zákonnej úpravy je podmienená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2015/2302  o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách.
Čítajte viac...

Legislatíva/Potravinárstvo: Vláda predstavila program potravinovej a základnej materiálnej pomoci

iservispreludi > Servis,Aktuality
Pondelok, 14. 05. 2018

Operačný program potravinovej pomoci je zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi základnou vnútroštátnou schémou, ktorá garantuje každému občanovi bez príjmu alebo s nízkym príjmom realizáciu jeho ústavného práva na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok ako sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. Poskytuje sa v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme.


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345678910 | ďalšiaforward