iservispreludi | Aktuality,Ekonomika
backpredošlá | 123 | ďalšiaforward

Majetok: Bližšie k zavedeniu dane z poistenia

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 08. 02. 2019
V odbornom článku je podrobne rozobraná novozavedená daň z poistenia a jej možný dopad na výšku poistného.
Čítajte viac...

Občan: Zmeškanie kontroly zo Sociálnej poisťovne

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Pondelok, 04. 12. 2017

Počas mojej práceneschopnosti som zmeškal kontrolu zo sociálnej poisťovne. Plynú z toho pre mňa negatívne dôsledky? Je možné Sociálnu poisťovňu kontaktovať a vysvetliť jej dôvod nedodržiavania liečebného režimu? 


Čítajte viac...

Cirkev a ľudia: Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 24. 11. 2017
Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  
Čítajte viac...

Dovolenky: Čo s pokutou za rýchlosť z iného štátu EU

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 22. 09. 2017

Prišiel mi list o prekročení rýchlosti z Maďarska. List je čiastočne písaný v maďarčine, čiastočne v slovenčine a čiastočne po anglicky spolu s fotkami môjho auta. Niektorým jeho častiam nerozumiem, nakoľko sú písané nejasne slovensko-anglicky. Som povinný zaplatiť pokutu? Ide o riadny doklad, ktorý spôsobuje právoplatné vymáhanie nezaplatenej pokuty ? 


Čítajte viac...

Dedenie: Nárok na dôchodkovú dávku vyplatenú zo Sociálnej poisťovne po smrti poberateľa dávky

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Pondelok, 28. 08. 2017

Po smrti matky na jej účet chodil dôchodok. Sme ako dedičia povinní oznámiť sociálnej poisťovni smrť matky? Máme nárok aj na peniaze, ktoré jej boli vyplatené po smrti? Čo ak sme časť z nich použili na jej pohreb? 


Čítajte viac...

Exekúcie: Oprávnenie exekútora siahnuť na cestovné náhrady

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Pondelok, 28. 08. 2017

Môže exekútor siahnuť na diéty ?


Čítajte viac...

Dedenie: Dodatočne zistený majetok po ukončenom dedičskom konaní

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 07. 07. 2017

Zistila som, že mám nárok v dedičstve na neprededené pozemky. Prešlo už ale veľa rokov od úmrtia starej mamy, cca 31 rokov. Môžem požiadať o obnovu dedičského konania alebo ako mám postupovať, aby som ako dedička dostala pozemky na svoje meno? V súčasnosti sú pozemky vedené stále na starkú.


Čítajte viac...

Legislatíva/Štát: Nová definícia daňového tajomstva

iservispreludi > Aktuality,Ekonomika
Štvrtok, 22. 06. 2017
Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku.
Čítajte viac...
backpredošlá | 123 | ďalšiaforward