iservispreludi | Aktuálne informácie,Dieťa
backpredošlá | 12345 | ďalšiaforward

Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Štvrtok, 14. 11. 2019

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Cieľom prijatej novely je dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov v oblasti športu a podporiť rozvoj športu na Slovensku.

Novela rozširuje Zákonník práce o nové ustanovenie, a to § 152b, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.


Čítajte viac...

Legislatíva/Dieťa: Bezpečnosť detského ihriska

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Pondelok, 23. 04. 2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravuje zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Potreba prijať takýto právny predpis vyplynula z aplikačnej praxe, ktorá ukazuje, že množstvo detských ihrísk na Slovensku má bezpečnostné nedostatky.

Čítajte viac...

Dieťa/Práva detí: Opustenie dieťaťa

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Pondelok, 12. 03. 2018

Čo hrozí rodičovi, ktorý nechá svoje dieťa v aute a ide nakupovať v obchodnom centre? Aké dôsledky tento čin musí mať, aby to bol trestný čin?


Čítajte viac...

Dieťa/ Manželstvo:Prijatie dieťaťa do školy na žiadosť jedného rodiča

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Pondelok, 11. 12. 2017

Môže materská škola prijať dieťa na základe žiadosti, ktorú podá len jeden z rodičov? 


Čítajte viac...

Legislatíva/Dieťa: Zákaz používania výchovných prostriedkov zasahujúcich do dôstojnosti dieťaťa

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Pondelok, 27. 11. 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších zákonov. Predložený materiál  bol schválený vládou na jej v poradí 76. schôdzi dňa 8. 11. 2017.


Čítajte viac...

Legislatíva/Práva detí: Návrh úpravy poskytovania náhradného výživného

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Sobota, 11. 11. 2017
Pripravili sme pre Vás informáciu o predloženom návrhu novely zákona, ktorou sa mení mení zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov. 
Čítajte viac...

Práva detí/Manželstvo: Zápis zmeny priezviska dieťaťa po rozvode rodičov

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Sobota, 11. 11. 2017

Ako mám vybaviť zmenu priezviska detí po rozvode ak chcem, aby používali priezvisko matky?


Čítajte viac...

Dieťa/ Práva detí: Ženské priezvisko bez koncovky „-ová“

iservispreludi > Aktuálne informácie,Dieťa
Utorok, 31. 10. 2017

Plánujeme dať dieťaťu meno, ktoré nie je v slovenskom kalendári, a zároveň priezvisko, ktoré nebude mať koncovku „ová“. Je matrika povinná nám zapísať meno a priezvisko podľa nášho želania?


Čítajte viac...
backpredošlá | 12345 | ďalšiaforward