iservispreludi | Výskumný inštitút

Výskumný inštitút iservispreludi.sk

Výskum v oblasti situačných problémov reálneho života občana je jedným z našich nosných účelov činnosti. Z praktických podnetov problémov bežných ľudí a teoretických poznatkov súčasnej právnej doktríny vytvárame podnety pre budúci rozvoj legislatívy. 
Pripravujeme podkladové informácie budúcich právnych úprav, spracúvame návrhy zákonov, vyhľadávame užitočné modely fungujúce v iných krajinách za účelom zefektívnenia a modernizácie procesov, ktoré sú málo pružné, pričom vykonávame vlastný výskum v oblasti ľudských práv s cieľom jeho vývoja.

V tejto časti budeme prinášať niektoré spracované výstupy, ktoré tvoria zdroje nových informácií pre ďalší vývoj.

Ak Vás táto téme zaujala a mali by ste chuť ju s nami rozvíjať a tvoriť, píšte nám na office@iservispreludi.sk. 

Neexistujú položky na zobrazenie