iservispreludi | Dedenie

Dedenie

Dedenie je všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na dedičov, s výnimkou prípadov, o ktorých ustanovuje Občiansky zákonník inak. Dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. Poručiteľom môže byť len fyzická osoba, nikdy nie právnická osoba. Z toho dôvodu je možné dediť len po fyzickej osobe. Predmetom dedenia je majetok poručiteľa, ktorý sa označuje ako dedičstvo alebo pozostalosť.

V právnom inštitúte Dedenie budeme spracúvať jednotlivé právne pododvetvia množiny právnych vzťahov osôb týkajúce sa závetov, konania o dedičstve, vrátenia daru, vydedenie a vecného bremena.

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť