iservispreludi | Sociálne siete

Sociálne siete

Sociálne siete, ktoré možno charakterizovať ako webové stránky určené na nadväzovanie a udržiavanie vzájomných kontaktov medzi ľuďmi predstavujú veľký priestor na páchanie počítačovej kriminality, známej tiež pod názvom kybernetická kriminalita. Medzi najčastejšie hrozby sociálnych sietí možno zaradiť stratu súkromia, ohrozovanie osobných údajov či jednotlivé formy útoku ako obťažovanie či dokonca vydieranie. 

V právnom inštitúte Sociálne siete budeme spracúvať všetky neoprávnené prejavy páchané voči jednotlivcovi na sociálnych sieťach. 

Právo a Ekonomika
Servis

< Späť