iservispreludi | Práva detí

Práva detí

Ochrana ľudských práv je zaručená každému. V spoločnosti však existujú skupiny, hlavne deti, ktoré si tieto práva dokážu uplatňovať ťažšie. Každé dieťa je jedinečné. Je to osobnosť s vlastnými želaniami a názormi, ktorému treba poskytnúť riadnu starostlivosť a náležitý pocit bezpečia.Právo a Ekonomika
Servis

< Späť