iservispreludi | Telefonický dispečing

Telefonický dispečing

Centrálny portál iservispreludi.sk zameraný pre ľudí a rodiny ponúka pre registrovaných používateľov službu TELEFONICKÝ DISPEČING 


TELEFONICKÝ DISPEČING

je poradenstvo formou rozhovoru s našimi členmi tímu pre registrovaných užívateľov 

pondelok - piatok 

na telefónnom čísle 0915 999 751

Telefonický dispečing slúži na pomoc pri konzultácií Vašich otázok prostredníctvom rozhovoru pre oblasti:

 · aktuálne dianie v pripravovanej legislatíve týkajúcej sa odborného zamerania portálu iservispreludi.sk.

· aktuálna legislatíva pre Centrálny portál iservispreludi.sk,

· aktuálne materiály na Centrálnom portáli iservispreludi.sk. 

Konkrétne právne problémy je možné riešiť cez individuálnu objednávku partnerskou advokátskou kanceláriou na základe zaslania Vašej požiadavky na sekretariat@gplegal.eu.  V prípade otázok sa informujte na tel. čísle 0915 999 751

 ______________

Poradenstvo iservispreludi.sk má odporúčací, všeobecný charakter a nemá povahu právneho poradenstva v konkrétnych právnych veciach používateľa. Jeho rozsah bude primeraný zadanej otázke tak, aby odpoveď poskytla používateľovi portálu východiská riešení, pričom riešenie danej právnej veci je názorom tímu portálu. Zložitejšie právne otázky a konkrétne právne problémy s potrebou posudzovania spisovej dokumentácie je možné v prípade záujmu používateľa konzultovať a riešiť individuálnou objednávkou po dohode s partnerskou advokátskou kanceláriou.

Tím iservispreludi.sk


< Späť