iservispreludi | Susedské vzťahy

Susedské vzťahy

Susedské vzťahy sú právne vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi susediacich nehnuteľností. Môžu nimi byť vlastníci nehnuteľností s bezprostrednou spoločnou hranicou, ale taktiež vzdialenejší vlastníci nehnuteľností. Medzi subjekty tohto práva zaraďujeme fyzické osoby, právnické osoby a štát. Každý subjekt tohto občianskoprávneho vzťahu má podľa zákona právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, tak ale aby pri výkone tohto práva neprekročil zákonom stanovené medze.

Susedstvo by mali byť založené na určitej miere „tolerancie“. Tolerancia však nesmie byť zneužívaná v prospech jedného vlastníka na úkor jeho ostatných susedov. Vždy by malo ísť o určitú vzájomnú rovnováhu medzi výkonom vlastníckych práv a to takým spôsobom, že vlastníci susediacich nehnuteľností navzájom voči sebe niečo strpia, zdržia sa nejakého konania alebo niečo vykonajú a to tak, aby predišli vzniku rozporu t.j. neprekročia určitú hranicu a nepostavia iného vlastníka do zjavnej nevýhody.   


< Späť