iservispreludi | Partnerské vzťahy

Partnerské vzťahy

Význam pojmu partnerstvo sa môže vyložiť rôzne. V súčasnej dobe môžeme hovoriť o vzostupnej tendencii výskytu partnerstva ako rovnocenného ekvivalentu inštitúcii manželstva. Samotný pojem partnerstvo alebo partnerský vzťah súhrne označuje všetky varianty spolužitia dvoch jedincov, ktorí v ňom zotrvávajú dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia, preto pre partnerstvo nie je dôležité či bolo formálne uzatvorené.

Jednotlivé členské štáty EÚ sa stavajú k otázke partnerstva rozdielne, nielen pokiaľ sa jedná o možnosť uzatvárať ich, ale aj o rozsah, v akom sa cudzie partnerstvá v danej krajine uznávajú. Niektoré štáty EÚ povoľujú partnerstvo úradne potvrdiť bez toho, aby jedinci medzi sebou uzatvorili manželstvo, a to formou registrovaného partnerstva, na druhej strane sú krajiny EÚ, ktoré takúto možnosť stále nepripúšťajú, medzi ne patria napr. Slovensko, Poľsko, Bulharsko, Estónsko a iné.


< Späť