iservispreludi | Osobné údaje

Osobné údaje

Dňa 25. 5. 2018 nadobúda platnosť nové nariadenie rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. General Data Protection Regulation alebo aj skrátene "GDPR") a zároveň nový zákon o ochrane osobných údajov. Tieto dva veľké legislatívne predpisy spoločne upravujú doterajšiu právnu prax v uplatňovaní osobných údajov, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zavedenia nového zákona prinesú výraznú úpravu práv a povinností pre všetky právne subjeky. V tejto časti budeme prinášať odborné materiály z oblasti osobných údajov tak, aby sme ozrejmili význam a spôsoby ochrany osobných údajov aj pre fyzické osoby z pohľadu ochrany jej práv.  

Právo a ekonomika
Servis

< Späť