iservispreludi | Občan/ Legislatíva: K novele zákona o dani z príjmov

Občan/ Legislatíva: K novele zákona o dani z príjmov

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení je vypracovaná na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019. Cieľom novely je aj transpozícia smernice Rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami v prípade takého spôsobu využívania hybridných prvkov, ktoré vedú k zníženiu daňovej povinnostiObsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.