iservispreludi | Cirkev a ľudia: Predpisy registrovaných cirkví

Cirkev a ľudia: Predpisy registrovaných cirkví

Centrálny portál iservispreludi.sk prináša prehľad základných dokumentov všetkých cirkví a náboženských spoločností registrovaných na území Slovenskej republiky. 

 1. Apoštolská cirkev
 2. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
 3. Bratská jednota baptistov
 4. Cirkev adventistov siedmeho dňa
 5. Cirkev bratská
 6. Cirkev československá husitská
 7. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
 8. Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 9. Evanjelická cirkev metodistická
 10. Gréckokatolícka cirkev
 11. Kresťanské zbory
 12. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 13. Novoapoštolská cirkev
 14. Pravoslávna cirkev
 15. Reformovaná kresťanská cirkev
 16. Rímskokatolícka cirkev
 17. Starokatolícka cirkev
 18. Ústredný zväz židovských náboženských obcí


< Späť