iservispreludi | Registrácia

Registrácia

Ročné predplatné

a. licencia 1 prístup / 119,- € *

b. multilicencia 3 prístupy / 166,- €

*licencia - jeden prístup: umožňuje jednému užívateľovi mať aktuálne a odborné informácie z práva v oblasti ľudských práv a ostatných zaujímavých oblastí práv jednotlivcov, ako aj možnosť využívať všetky služby Centrálneho odborného portálu pre ľudí a rodiny (ďalej len "Centrálny odborný portál") vrátane služby on-line poradenstva. V prípade, že sa na dané prihlasovacie meno a heslo prihlásite na inom počítači, tak Vás systém automaticky z prvého prihlásenia odhlási.

** pokiaľ registrujete Obec/Mesto v rámci projektu Moderná obec, je potrebné vykonať registráciu pre multilicenciu.

*multilicencia: umožňuje využívať simultánne na jedno prihlasovacie meno a heslo všetky služby portálu pre troch užívateľov (to znamená, že ak sa prihlásite ako štvrtý užívateľ, tak ten, kto bol prihlásený ako prvý v poradí bude systémom odhlásený)

Proces REGISTRÁCIE

Pri prihlasovaní sa do systému zadáte svoju e-mailovú adresu a zvolíte si heslo, ktorým sa budete prihlasovať na portál.

Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude doručená správa „Validácia registrácie iservispreludi.sk“, ktorá obsahuje aktívny odkaz „validácia registrácie“.

Kliknutím na aktívny odkaz potvrdíte svoju registráciu a systém Vás presmeruje na stránku Centrálneho odborného portálu , kde dokončíte registráciu tým, že vyplníte fakturačné údaje. 

Prosíme preto o korektné vyplnenie Vašich údajov.

Po úspešnom zadaní údajov do nášho systému Vám bude  na zadaný e-mail zaslaná predfaktúra so splatnosťou 7 dní. Po zaplatení tejto predfaktúry Vám príde na e-mail faktúra a upovedomenie o zaplatení a sprístupnení celého portálu,  on-line poradenstva a ďalších služieb až na dobu jedného roka.

V prípade, že sa rozhodnete predfaktúru neuhradiť, nevyplynú pre Vás žiadne ďalšie záväzky.

UPOZORNENIE: Pri nekorektne vyplnených údajoch môže byť konto zablokované!



Všeobecné obchodné podmienky používania Centrálneho odborného portálu


Ak máte akékoľvek otázky alebo technický problém s registráciou, 

volajte na 0917 927 781 alebo nám pošlite e-mail na office@iservispreludi.sk

E-mail
Heslo
Overenie hesla