iservispreludi | Všetko o portáli

Všetko o portáli

Všetko o portáli iservispreludi.sk


PARTNERI PROJEKTU

Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.

Centrálny portál pre neziskový sektor

Centrálny portál pre samosprávu

Projekt bol spolufinancovaný Nadačným fondom spoločnosti EPH pri Nadácii J&T v programe SILOČIARY


Centrálna nezisková spoločnosť spustila od 01.02.2015 unikátny samofinancovateľný portál pre ľudí a rodiny na Slovensku - Centrálny portál pre ľudí a rodiny (ďalej len „Centrálny portál“), ktorého cieľom je stať sa partnerom samotného občana a rodiny. Portál pre ľudí a rodiny je tretím portálom Centrálnej neziskovej spoločnosti po portáloch www.itretisektor.sk a www.isamosprava.sk.

Oblasti života každého občana, ktoré sa ho priamo alebo nepriamo dotýkajú v rôznych fázach jeho života ale aj vo virtuálnom prostredí internetu, sa stali predmetom nosných tém Centrálneho portálu. Proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v oblasti práv jednotlivcov chýba priestor, ktorý by poskytoval a systematizoval poznatky z bežného života a „virtuálno-internetového“ života ľudí, poskytujúci potrebný prehľad a návod ako poznať a uplatňovať svoje práva.

Dôležitou súčasťou Centrálneho portálu je servis spracúvania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých oblastí inštitútov spracúvaných tímom portálu. Takouto formou chceme pomôcť všetkým ľuďom a ich rodinám zorientovať sa v množstve právnych predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde sú práva jednotlivcov ohrozované, či neriešené príslušnými verejnými autoritami, či legislatívou.

Centrálny portál pre ľudí a rodiny svojím užívateľom ponúka najmä:

  • denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v reálnom aj virtuálnom svete,
  • najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre životy osôb a ich rodín,
  • spracúvanie podnetov používateľov portálu pre ďalší vývoj portálu.

V menu Reálny a virtuálny svet ponúkame právne predpisy, odborné stanoviská, prípadové štúdie, judikatúru súdov a ďalšie potrebné právne informácie pre uplatňovanie a poznanie práv z uvedených oblastí.

V servisnom menu vznikol systém pomoci užívateľom portálu vo forme žiadaného online poradenstva, ako aj iné dôležité informácie potrebné k zabezpečeniu bežnej prevádzky.

Súčasne so vznikom Centrálneho portálu pre ľudí a rodiny bude spustená aj prevádzka:

  • Tlačovej agentúry pre ľudí a rodiny, ktorej cieľom je v primeranej forme a množstve začať informovať o dianí v oblastiach práv jednotlivcov a aktuálnych odborných informácií
  • Online poradenstva pre otázky dennej praxe používateľov portálu.

Financovanie Centrálneho portálu pre ľudí a rodiny:

Centrálny portál bude dostupný za ročný poplatok s komplexným odborným servisom. Finančný model vychádza zo vzájomnej solidarity pomoci medzi partnermi projektu a záujemcami o obsah portálu. Výška predplatného bola stanovená v najnižšej možnej miere, aká bola potrebná pre zabezpečenie unikátneho samofinancovateľného diela tohto druhu na Slovensku. Centrálny portál chce byť financovaný výlučne zo súkromných zdrojov, pretože jeho ambíciou je prinášať kvalitné a potrebné informácie a jediným kritériom pre úspešnosť je záujem samotných ľudí o takýto druh služieb.

  • Ročné predplatné – jeden prístup 119€
  • Ročné predplatné - multilicencia (3 prístupy) 166€

Uhradením tejto sumy každý užívateľ podporí myšlienku vytvorenia takejto služby, ktorá prináša pomoc mnohým ľuďom a rodinám v mnohých životných situáciách.

Všetky potrebné informácie ohľadom registrácie nájdete na www.iservispreludi.sk/registracia.
< Späť