Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Neoprávnené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku vs. obec

Ako má postupovať obec, keď jej bolo nahlásené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku a žiadosť o riešenie? Majiteľ vozidla je známy, majitelia pozemku (podieloví vlastníci, obec nie je vlastníkom) nesúhlasia s umiestnením vozidla.

22.9.2020

Zákonník práce a pripravované zmeny

Dňa 18.09.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

22.9.2020

Odbúranie povinností vlastníkov detských ihrísk

Dňa 18.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

21.9.2020

Vyhlásenie Komory MNO pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Prečítajte si vyhlásenie Komory MNO pri rade Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ohľadne ďalšieho vývoja neziskového sektora.

24.9.2020

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17.9.2020

Pripravované opatrenie v oblasti námornej bezpečnosti

Dňa 10.09.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (ďalej ako „Návrh opatrenia o odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky“).

11.9.2020

Zabezpečovacie opatrenie na majetok v BSM

Zabezpečovacie opatrenie je inštitútom Civilného sporového poriadku a možno o ňom hovoriť ako o sudcovskom záložnom práve, ktoré sa zriaďuje na majetok dlžníka.

13.8.2020

Neoprávnené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku vs. obec

Ako má postupovať obec, keď jej bolo nahlásené umiestnenie vozidla na cudzom pozemku a žiadosť o riešenie? Majiteľ vozidla je známy, majitelia pozemku (podieloví vlastníci, obec nie je vlastníkom) nesúhlasia s umiestnením vozidla.

22.9.2020

Zákonník práce a pripravované zmeny

Dňa 18.09.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania zaradený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

22.9.2020

Odbúranie povinností vlastníkov detských ihrísk

Dňa 18.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

21.9.2020

Vyhlásenie Komory MNO pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie

Prečítajte si vyhlásenie Komory MNO pri rade Vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ohľadne ďalšieho vývoja neziskového sektora.

24.9.2020

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

17.9.2020

Pripravované opatrenie v oblasti námornej bezpečnosti

Dňa 10.09.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (ďalej ako „Návrh opatrenia o odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky“).

11.9.2020

Zabezpečovacie opatrenie na majetok v BSM

Zabezpečovacie opatrenie je inštitútom Civilného sporového poriadku a možno o ňom hovoriť ako o sudcovskom záložnom práve, ktoré sa zriaďuje na majetok dlžníka.

13.8.2020