Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Predbežná informácia k úprave zrážok zo mzdy

9. 6. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 08.06.2021 bola do MPK zaradená predbežná informácia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok pri výkone rozhodnutia.

Dovolenkové pobyty cez zľavový portál a nemožnosť využitia z dôvodov pandémie

27. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa novela zákona o zájazdoch § 33a aj na pobyty objednané cez internetový zľavový portál ?