Elektronická identifikačná karta (eID) - Odpovede na často kladené otázky

V prílohe si môžete stiahnuť odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s elektronickým občianskym preukazom, ktorý sa ďalej nazýva aj elektronická identifikačná karta (eID).

V prílohe si môžete stiahnuť odborné stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sú odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace s elektronickým občianskym preukazom, ktorý sa ďalej nazýva aj elektronická identifikačná karta (eID).