Nahliadnutie do zbierky listín katastra nehnuteľností

Keďže som sa po dlhšiu dobu zdržiavala v zahraničí, splnomocnila som svoju sestru, aby v mojom mene predala chatu, ktorú som mala na Slovensku vo výlučnom vlastníctve. Sestra v mojom mene podpísala kúpnu zmluvu a na jej účet aj bola zaslaná kúpna cena. Sestra mi však neodovzdala kúpnu zmluvu a suma, ktorú mi za byt poslala, je nižšia ako tá, ktorú som s novým vlastníkom pôvodne dohodla ja. Sestra tvrdí, že suma, ktorú mi poslala, bola uvedená ako kúpna cena v zmluve. Chcem sa o tom presvedčiť. Môžem sa nejakým spôsobom dostať ku kúpnej zmluve, keď už nie som vlastníčkou daného bytu, pretože došlo k zmene zápisu vlastníka v katastri nehnuteľností?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.