Čo je iservispreludi.sk

Centrálna nezisková spoločnosť spustila od 01.02.2015 unikátny samofinancovateľný portál pre ľudí a rodiny na Slovensku - Centrálny portál pre ľudí a rodiny, ktorého cieľom je stať sa partnerom samotného občana a rodiny. Portál pre ľudí a rodiny je tretím portálom Centrálnej neziskovej spoločnosti po portáloch www.itretisektor.sk a www.isamosprava.sk.

Oblasti života každého občana, ktoré sa ho priamo alebo nepriamo dotýkajú v rôznych fázach jeho života ale aj vo virtuálnom prostredí internetu, sa stali predmetom nosných tém Centrálneho portálu. Proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v oblasti práv jednotlivcov chýba priestor, ktorý by poskytoval a systematizoval poznatky z bežného života a „virtuálno-internetového“ života ľudí, poskytujúci potrebný prehľad a návod ako poznať a uplatňovať svoje práva.

Dôležitou súčasťou Centrálneho portálu je servis spracúvania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých oblastí inštitútov spracúvaných tímom portálu. Takouto formou chceme pomôcť všetkým ľuďom a ich rodinám zorientovať sa v množstve právnych predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde sú práva jednotlivcov ohrozované, či neriešené príslušnými verejnými autoritami, či legislatívou.

Centrálny portál pre ľudí a rodiny svojím užívateľom ponúka najmä:

 • informovanie o dôležitých odborných udalostiach v reálnom aj virtuálnom svete,
 • spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre životy osôb a ich rodín,
 • spracúvanie podnetov používateľov portálu pre ďalší vývoj portálu.

Komu je portál určený?

Všetkým ľudom a ich rodinám so záujmom zorientovať sa v množstve právnych predpisov, získať poznatky z bežného života ako aj z "virtuálno-internetového" prostredia a poznať tak detailne svoje práva. Rovnako je odporúčaný pre obce, ktoré pomocou zakúpenia licencie môžu pomáhať svojím obyvateľom, ktorí často hľadajú pomoc práve na obecnom úrade.

Ako sú umiestnené informácie na iservispreludi.sk?

Z každej oblasti života ľudí a ich rodín prináša portál iservispreludi.sk Odborné a Aktuálne informácie:

Denné aktuálne informácie o dôležitých odborných udalostiach, ale aj o legislatívnych zmenách sa nachádzajú v Tlačovej agentúre (centrálna časť portálu) a v Servisnom menu (pravá časť portálu).

Odborné informácie obsahujúce aj spracované podnety užívateľov portálu sú uvádzané v príslušných právnych menu - Základné ľudské práva a slobody (vrchná časť portálu), Reálny a virtuálny svet (vrchná časť portálu - 2. časť) a Reálny svet (ľavá časť portálu)

 1. Menu Základné ľudské práva a slobody je zložené zo 4 právnych inštitútov
 2. Menu Reálny svet a virtuálny svet je zložené z 19 právnych inštitútov pokrývajúcich všetky oblasti života každého občana.
 3. Menu Reálny svet obsahuje 7 právnych inštitútov. Obsahovo má aj toto menu zloženie a štruktúru informácií rovnaké ako právne menu Reálny a virtuálny svet.

Servisné menu je spojené s doplnkovými činnosťami pre život ľudí, občana a rodiny v rámci vzdelávania, elektronických informácii, online poradenstva pre užívateľov portálu a inej servisnej činnosti, pričom obsahuje tieto časti: 

 • Odborné poradenstvo pre ľudí
 • Legislatívne správy
 • Zákony pre ľudí
 • Predpisy  registrovaných cirkví 
 • Kontakty na úrady - pomoc v núdzi 
 • Kontakty

Ako čítať informácie na portáli www.iservispreludi.sk ?

Každá z položiek menu Reálny a virtuálny svet a Virtuálny svet obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.

Následne po kliknutí na konkrétny inštitút sa zobrazí jeho popis a pripojená tabuľka, ktorá tento inštitút rozdelí a odborne napĺňa v nasledovnom zložení:

 • Právne predpisy daného inštitútu
 • Dôvodové správy k legislatívnej úprave daného inštitútu
 • Odborné články
 • Návrhy na zmenu legislatívy
 • Odborné stanoviská publikované o danom inštitúte
 • Príklady z praxe
 • Súdne rozhodnutia
 • Vzory dokumentov
 • Register pojmov

Portál www.iservispreludi.sk poskytuje odpovede a informácie potrebné pre bežný život ľudí tak, aby obsiahol potrebný prehľad a návod pre uplatňovanie práva a povinností občanov v súlade s legislatívou.