Aktuálne

Pravidelne spracúvame aj témy k Susedským vzťahom v obci

** iservispreludi.sk pre rodiny a občanov pre bežné životné situácie - partner vašej rodiny **

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE ĽUDÍ A RODINY

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

Široká databáza

Široká databáza odborných článkov, stanovísk orgánov verejnej správy, právnych metodík, vzorov

Upozornenia

Upozorňovanie na dôležité zmeny zákonov

Odborná pomoc

Odborná pomoc v spleti práva pre rodiny a občana

Online poradenstvo

Online poradenstvo pre občana, rodinu pod garanciou právnika

Významné rozhodnutia

Významné rozhodnutia súdov z oblasti práv občana, rodiny

Prečo

sa registrovať na iservispreludi.sk
Zistiť viac

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec

* iservispreludi * poradca obce *

Zakúpením licencie iservispreludi.sk obcou, poradíte aj svojím obyvateľom

Moderná obec

informácie online po ruke

Pomoc obyvateľom obce

buďte poradcom obyvateľom vašej obce
Moderná obec
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Dňa 30.11.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „návrh zákona“).

02.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bol v MPK zverejnený Akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023 (ďalej len ako „Akčný plán“) na zabezpečenie prevencie proti negatívnym javom v školách a školských zariadeniach.

01.12.2021

 

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

30.11.2021

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Najvyšší súd SR zamietol dovolanie, ktorým čiastočne zdravotne znevýhodnené plnoleté dieťa žiadalo o výživné zo strany svojho otca. Dcéra navrhovateľa bola osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaná na sprievodcu a jej zdravotný stav ju aj po dosiahnutí plnoletosti natoľko obmedzuje, že nie je schopná riadne sa zamestnať a samostatne dosahovať pravidelný mesačný príjem. Celková miera poklesu schopnosti dcéry bola 45%.

02.12.2021

 

Dňa 16.11.2021 bol v MPK zverejnený Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022-2027 (ďalej len ako „Akčný plán“), ktorého cieľom je dosiahnutie viditeľnej zmeny v problematike násilia na ženách.

16.11.2021

 

Dňa 02.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí.

09.11.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 08.11.2021 bola v MPK zverejnená koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030. Jedným z hlavných dôvodov podpory intermodálnej dopravy SR je snaha vytvoriť čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob prepravy tovaru. Hlavným cieľom koncepcie je prostredníctvom opatrení zvýšiť podiel prepravovaných objemov tovarov v ekologickej intermodálnej doprave presunom z cestnej dopravy.[1]

11.11.2021

 

Dňa 05.11.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len ako „návrh zákona“). Cieľom je zvýšiť záujem o náhradnú starostlivosť, tak väčších súrodeneckých skupín ako aj zdravotne znevýhodnených detí úpravou opakovaných príspevkov náhradným rodičom a podporiť náhradné rodiny. Navrhovanou zmenou má štát podporiť náhradné rodiny, ktoré sa napriek náročnej starostlivosti rozhodnú starať sa o väčšie súrodenecké skupiny, resp. deti so zdravotným znevýhodnením.

09.11.2021

 

Dňa 05.11.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým sa má vykonať implementácia Smernice  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.

09.11.2021

 

AKTUALITY REÁLNY A VIRTUÁLNY SVET

Všetky

Dňa 30.11.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „návrh zákona“).

02.12.2021

 

Dňa 30.11.2021 bol v MPK zverejnený Akčný plán riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach na roky 2022 – 2023 (ďalej len ako „Akčný plán“) na zabezpečenie prevencie proti negatívnym javom v školách a školských zariadeniach.

01.12.2021

 

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

30.11.2021

 

AKTUALITY ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

Všetky

Najvyšší súd SR zamietol dovolanie, ktorým čiastočne zdravotne znevýhodnené plnoleté dieťa žiadalo o výživné zo strany svojho otca. Dcéra navrhovateľa bola osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaná na sprievodcu a jej zdravotný stav ju aj po dosiahnutí plnoletosti natoľko obmedzuje, že nie je schopná riadne sa zamestnať a samostatne dosahovať pravidelný mesačný príjem. Celková miera poklesu schopnosti dcéry bola 45%.

02.12.2021

 

Dňa 16.11.2021 bol v MPK zverejnený Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022-2027 (ďalej len ako „Akčný plán“), ktorého cieľom je dosiahnutie viditeľnej zmeny v problematike násilia na ženách.

16.11.2021

 

Dňa 02.11.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí.

09.11.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 08.11.2021 bola v MPK zverejnená koncepcia rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030. Jedným z hlavných dôvodov podpory intermodálnej dopravy SR je snaha vytvoriť čistejší, inteligentnejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob prepravy tovaru. Hlavným cieľom koncepcie je prostredníctvom opatrení zvýšiť podiel prepravovaných objemov tovarov v ekologickej intermodálnej doprave presunom z cestnej dopravy.[1]

11.11.2021

 

Dňa 05.11.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len ako „návrh zákona“). Cieľom je zvýšiť záujem o náhradnú starostlivosť, tak väčších súrodeneckých skupín ako aj zdravotne znevýhodnených detí úpravou opakovaných príspevkov náhradným rodičom a podporiť náhradné rodiny. Navrhovanou zmenou má štát podporiť náhradné rodiny, ktoré sa napriek náročnej starostlivosti rozhodnú starať sa o väčšie súrodenecké skupiny, resp. deti so zdravotným znevýhodnením.

09.11.2021

 

Dňa 05.11.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorým sa má vykonať implementácia Smernice  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES.

09.11.2021