Najčítanejšie

Uzatváranie Zmluvy o poskytnutí ubytovania s odídencami

12.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Uznesenie vlády SR č. 99/2022 Z.z. upravuje obligatórne obsahové náležitosti Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. V zmysle ust. § 2 ods. 1 Nariadenia, Zmluva obsahuje najmä (nie však výlučne):

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore 2022 – 2023

27.4.2022

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

Výška náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia pre rok 2022

22.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.04.2022 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022.