Najčítanejšie

Odtlačky prstov na občianskych preukazoch

11.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.08.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch. Novela upravuje doplnenie odtlačku prstov na občiansky preukaz.

Staré exekúcie a možnosti ich vymáhania

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na koho sa vzťahujú staré exekúcie a kto je povinný nahradiť trovy? Je exekútor povinný vykonávať úkony, ktoré súvisia s vyhľadávaním majetku povinného? Ak má povinný majetok alebo pracuje na čierno, má exekútor v tomto prípade nejaké kompetencie?

Zákon o vinohradníctve a vinárstve

29.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 27.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu o vinohradníctve a vinárstve.

Efektívnejšie vymáhanie exekúcii zrážkami zo mzdy

14.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 09.07.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Aktuálna právna úprava rozsahu zrážok zo mzdy alebo iných príjmov v exekúcii a suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému zo mzdy nezohľadňuje výšku mzdy povinného tak, aby základná suma proporcionálne rástla s ohľadom na výšku jeho mzdy.[1]