Najčítanejšie

Pomoc v núdzi - kontakty na úrady

22.1.2015

g_Miriama Draskovicova

Pomoc vlády obetiam násilia na ženách

11.3.2015

g_Michaela Uhrinova

Vláda Slovenskej republiky vo svojom novom programe navrhla systémové riešenia inštitucionálnej podpory obetiam násilia na ženách a domáceho násilia. Konkrétnym opatrením v tomto smere bude národný projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu vo výške približne tri milióny eur. Podľa vyjadrení vlády, by pomoc obetiam mala byť zabezpečená v každom kraji. 

Register partnerov verejného sektora

6.2.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Pripravili sme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora!