Najčítanejšie

Pripravovaná novela katastrálneho zákona

1. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

Poradenstvo pre osoby s finančnými a psychickými problémami

9. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.03.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený zákon, ktorým sa mení zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti (ďalej ako „Novela“), ktorá plánuje zaviesť bezplatné poradenstvo pre osoby v dlhoch a psychologické poradenstvo.

Lode a nariadenie k technickým požiadavkám MPK

30. 3. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 25.03.2021 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené  nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode (ďalej ako „nariadenie“).