Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dovolenkové pobyty cez zľavový portál a nemožnosť využitia z dôvodov pandémie

27. 5. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa novela zákona o zájazdoch § 33a aj na pobyty objednané cez internetový zľavový portál ?

Smrť nájomcu z iného štátu bez príbuzných vs. postup prenajímateľa

30. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Prenajímame byt staršiemu dôchodcovi, ktorý je štátnym občanom Rakúska a nemá rodinu. Čo ak umrie v našom byte, ako máme postupovať?

Odvoz odpadu a bývanie v neskolaudovanom dome

7. 4. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Máme neskolaudovaný dom a chceli by sme si zakúpiť nádoby na triedený odpad. Trvalý pobyt v dome zatiaľ nemáme. Môžeme sa v meste prihlásiť, aby nám zberali odpad priamo od domu?

Záručná doba pri nákupe tovaru právnickou osobou podnikateľom

25. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

V máji 2019 som zakúpila práčku ako podnikateľ právnická osoba. V priloženej faktúre je uvedená záručná doba v dĺžke 24mesiacov. V novembri 2020 sa práčka pokazila. Predajcovi som tovar reklamovala. Následne mi bolo oznámené, že ide o pozáručnú opravu, nakoľko záručná doba je 12 mesiacov. Po sťažnosti mi bol prisľúbený odvoz a vybavenie reklamácie, avšak nič nesplnili. O mesiac neskôr prišla odpoveď, že reklamácia bola zamietnutá. Aká záručná doba je pre nákupe právnickou osobou podnikateľom?

Netriedenie odpadu občanom a jeho zodpovednosť

18. 12. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Čo mám robiť ak viem, že niekto neseparuje odpad? Aké sú sankcie pri netriedení odpadu, a kde možno toto konanie oznámiť?