Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Náhrada ručiteľa od dlžníka pri neznámom pobyte dlžníka

8.6.2020

Mgr. Vladimir Fujak

Dlžník si zobral pôžičku v banke, ktorej som ručiteľ. Dlžník pôžičku neplatil a na základe toho ju odo mňa vymáha exekútor. Dlžník sa údajne sa nachádza v zahraničí. Ako je možné zbaviť sa ručiteľského záväzku a získať späť od dlžníka, čo som za neho splatil? 

Príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa

14.11.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1.1.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“).

Cieľom prijatej novely je dosiahnuť viacero pozitívnych výsledkov v oblasti športu a podporiť rozvoj športu na Slovensku.

Novela rozširuje Zákonník práce o nové ustanovenie, a to § 152b, ktorým sa zavádza nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Neoprávnená inštalácia kamerového systému na bytovom dome

28.6.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké možnosti ochrany prislúchajú spoluvlastníkovi proti umiestnenému kamerovému systému na bytovom dome ak nesúhlasí so snímaním kamerami?

Poistné a poškodenie čelného skla motorového vozidla

24.6.2019

Mgr. Jana Kolesarova

Majetok: Poistné a poškodenie čelného skla motorového vozidla