Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Staré exekúcie a možnosti ich vymáhania

6.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Na koho sa vzťahujú staré exekúcie a kto je povinný nahradiť trovy? Je exekútor povinný vykonávať úkony, ktoré súvisia s vyhľadávaním majetku povinného? Ak má povinný majetok alebo pracuje na čierno, má exekútor v tomto prípade nejaké kompetencie?

Rozdiel v postavení ručiteľa vs. spoludlžníka v hypotekárnej zmluve

3.8.2021

Mgr. Helena Laposová

Syn potrebuje spoludlžníka k hypotéke. Aké záväzky budem mať ako spoludlžník a v čom je iné postavenie ručiteľa? Môžem od záväzku spoludlžníctva odstúpiť po nejakej dobe, ako sa to robí?

Nevôľa podielových spoluvlastníkov o vyporiadanie

26.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Po rodičoch sme traja súrodenci zdedili byt. Počas života matky začala v byte bývať sestra a po smrti matky sme sa dohodli, že jeden rok nebudeme byt predávať. Momentálne už obdobie jedného roka prešlo, avšak sestra byt predať nechce a brat je nečinný. Sestra nemá financie, aby nás z bytu vyplatila. Ako mám v danej situácii postupovať? Je možné založiť sestrin podiel bytu, aby ma mohla následne vyplatiť?

Dovolenkové pobyty cez zľavový portál a nemožnosť využitia kupónov kvôli pandémii

27.5.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzťahuje sa novela zákona o zájazdoch § 33a aj na pobyty objednané cez internetový zľavový portál ?

Smrť nájomcu z iného štátu bez príbuzných vs. postup prenajímateľa

30.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Prenajímame byt staršiemu dôchodcovi, ktorý je štátnym občanom Rakúska a nemá rodinu. Čo ak umrie v našom byte, ako máme postupovať?