Dospievajúci vo virtuálnom priestore - 1. časť

Internet sa v ostatných rokoch stal prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou života nielen dospelých, ale takisto aj detí a mládeže. Virtuálny svet funguje ako nové sociálne prostredie, kde mladí „žijú“ - hľadajú informácie, vzdelávajú sa, utvárajú svoju identi tu, komunikujú s ostatnými, nadväzujú vzťahy, využívajú príležitosti , ale stretávajú sa aj s rizikami. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa od roku 2008 snaží sledovať, ako sa problemati ka internetu odráža v živote detí a dospievajúcich a ako sa menia trendy v tejto oblasti . Tiež nás zaujíma, ako túto oblasť vnímajú deti a dospievajúci, s čím sa stretávajú, ako refl ektujú ti eto témy, ako vnímajú ohrozenia v tejto oblasti . Pri výskume je naším partnerom občianske združenie eSlovensko, ktoré realizuje projekt Zodpovedne.sk. Projekt je súčasťou programu Európskej únie Safer Internet Plus. Jeho hlavnou myšlienkou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o používaní internetu a mobilu, o rizikách virtuálneho priestoru a možnosti ach ohrozenia, poskytovať poradenstvo a pomoc.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.