K náhrade škody spôsobenej zverou a miera spolu zavinenia

Som užívateľom poľovného pozemku, na ktorom mi bola spôsobená škoda lesnou zverou. Náhradu škody som si uplatňoval u užívateľa poľovného revíra. Ten mi však tvrdí, že povinnosť zabrániť škodám na poľovných pozemkoch nemá len on ako užívateľ poľovného revíru,

ale aj vlastník resp. nájomca poľovných pozemkov. Znamená to, že keď som nevykonal žiadne opatrenia na zabránenie vzniku škody, že mi môj nárok na náhradu škody zaniká?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.