K reklamácii zájazdu cestujúcim po novom

Od 1.1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 170/2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu v platnom znení (ďalej ako „zákon o zájazdoch“). Zákon o zájazdoch zrušil predchádzajúci zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení. Zároveň došlo k transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2015/2302 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS, čím sa aj oblasť cestovného ruchu v slovenskom právnom poriadku dostáva do súladu s európskymi štandardmi.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.