Koncepcia rozvoja univerzálnej poštovej služby

Univerzálna služba je podľa zákona o poštových službách rámcovo definovaná ako súbor poštových služieb, ktoré je poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne. Jej poskytovanie sa vzťahuje na tuzemský aj medzinárodný poštový styk. Osobitná úprava univerzálnej poštovej služby vyplynula zo zosúladenia právnej úpravy o poštových službách v Slovenskej republike s právnou úpravou platnou pre poštové služby v Európskej únii.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.