Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe

Vzdelávanie odborníkov v športe sa v súčasnom systéme uskutočňuje na stredných školách, vysokých školách , v akreditovaných vzdelávacích zariadeniach a iných subjektoch, ktoré nie sú akreditované. Tento systém prípravy športových odborníkov sa v Európe zaraďuje medzi tzv. „východné“ systémy, kde najvyššie vzdelanie športových odborníkov sa získava vysokoškolským štúdiom. Oproti tomu tzv. „západné“ systémy sú typické tým, že nemajú tento systém vysokoškolského štúdia, ale odborníkov s najvyšším vzdelaním pripravujú v tzv. trénerských akadémiách. Tieto dva systémy prípravy sú síce odlišné, ale ich hlavným cieľom je kvalita vzdelávania a uplatnenie absolventov na trhu práce. Systém prípravy odborníkov v športe s najvyššou kvalifikáciou na vysokých školách má určité pozitíva, i keď vo svete prevažuje skôr druhý , tzv. „západný systém“. Pozitíva z nášho ale bude potrebná modernizácia tohto systému a jeho prispôsobenie požiadavkám zamestnávateľov - v oblasti športu to znamená hlavne športové kluby, národné športové zväzy a medzinárodné federácie.

Cieľom tejto koncepcie nie je zaoberať sa organizáciou alebo zmenami v oblasti formálneho vzdelávania - v športových školách a na vysokých školách, ktoré vzdelávajú odborníkov v kategórii tréner, ale zaoberať sa hlavne neformálnym a ďalším vzdelávaním sa v športe, ktoré spadá do pôsobnosti sekcie štátnej starostlivosti o šport. Predložená koncepcia popisuje súčasné slovenské a európske prostredie, analyzuje súčasný stav v tejto oblasti a navrhuje riešenie modernej koncepcie vzdelávania odborníkov v športe formou Jednotného vzdelávacieho systému.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.