Manuál na používanie portálu pre iservispreludi.sk

Manuál na používanie portálu pre iservispreludi.sk

1. Komu je portál určený?

Všetkým ľudom a ich rodinám so záujmom zorientovať sa v množstve právnych predpisov, získať poznatky z bežného života ako aj z "virtuálno-internetového" prostredia a poznať tak detailne svoje práva. 

Pre jednoduchšiu orientáciu sme zvolili farebné kódovanie informácií:

Menu Základné ľudské práva a slobody je podfarbené šedou (vrchná časť portálu)

Menu Reálny a virtuálny svet je podfarbené šedou (vrchná časť portálu - 2. časť)

Menu Reálny svet je podfarbené oranžovou farbou (ľavá časť portálu)

Servisné menu je podfarbené fialovou farbou (pravá časť portálu)

2. Ako sú umiestnené informácie na portáli iservispreludi.sk?

Z každej oblasti života ľudí a ich rodín prináša portál iservispreludi.sk Odborné a Aktuálne informácie:

Denné aktuálne informácie o dôležitých odborných udalostiach, ale aj o legislatívnych zmenách sa nachádzajú v Tlačovej agentúre (centrálna časť portálu) a v Servisnom menu (pravá časť portálu).

Odborné informácie obsahujúce aj spracované podnety užívateľov portálu sú uvádzané v príslušných právnych menu - Základné ľudské práva a slobody (vrchná časť portálu), Reálny a virtuálny svet (vrchná časť portálu - 2. časť) a Reálny svet (ľavá časť portálu)

 1. Menu Základné ľudské práva a slobody je zložené zo 4 právnych inštitútov, .................

 2. Menu Reálny svet a virtuálny svet je zložené z 19 právnych inštitútov pokrývajúcich všetky oblasti života každého občana. V menu Reálny svet a virtuálny svet ponúkame taktiež príslušné právne predpisy, odborné stanoviská, prípadové štúdie z praxe, judikatúru súdov (slovenskú, českú ako aj európsku), ako aj ďalšie právne informácie potrebné pre poznanie a následne uplatňovanie svojich práv.

 3. Menu Reálny svet obsahuje 7 právnych inštitútov. Obsahovo má aj toto menu zloženie a štruktúru informácií rovnaké ako právne menu Reálny a virtuálny svet.

3. Servisné menu je spojené s doplnkovými činnosťami pre život ľudí, občana a rodiny v rámci vzdelávania, elektronických informácii, online poradenstva pre užívateľov portálu a inej servisnej činnosti, pričom obsahuje tieto časti: 

 • Telefonický dispečing 
 • Odborné poradenstvo pre ľudí
 • Legislatívne správy
 • Zákony pre ľudí
 • Predpisy  registrovaných cirkví 
 • Kontakty na úrady - pomoc v núdzi 
 • Kontakty
 • Newsletter - informácie portálu pre ľudí a rodiny 

4. V centrálnej časti portálu iservispreludi.sk sa nachádza Tlačová agentúra pre ľudí a rodiny, ktorá poskytuje všetky denné informácie z diania v jednotlivých oblastiach práv jednotlivca, aktuálne odborné informácie ako napr.: informácie o rôznych podujatiach, projektoch a rôznych iniciatívach súvisiacich s každodenným právnym životom ľudí a rodín. 

5. Ako čítať informácie na portáli www.iservispreludi.sk a ako s nimi pracovať?

Každá z položiek menu Reálny a virtuálny svet a Virtuálny svet obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.

Následne po kliknutí na konkrétny inštitút sa zobrazí jeho popis a pripojená tabuľka, ktorá tento inštitút rozdelí a odborne napĺňa v nasledovnom zložení:

 • Právne predpisy daného inštitútu
 • Dôvodové správy k legislatívnej úprave daného inštitútu
 • Odborné články
 • Návrhy na zmenu legislatívy
 • Odborné stanoviská publikované o danom inštitúte
 • Príklady z praxe
 • Súdne rozhodnutia
 • Vzory dokumentov
 • Register pojmov

Celý portál www.iservispreludi.sk by Vám mal poskytovať odpovede a informácie potrebné na bežný život ľudí tak, aby ste získali potrebný prehľad a návod ako poznať a uplatňovať svoje práva a povinnosti v súlade s legislatívou.

Tím portálu iservispreludi.sk