Metodiky určenia odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín

Dňa 10.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín. Cieľom návrhu je prevziať vykonávaciu smernicu Komisie (EÚ) 2023/1438 z 10. júla 2023, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 176/17, 11.7.2023) ďalej len „vykonávacia smernica (EÚ) 2023/1438“.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.