Návrh zákona pre civilné letectvo

Dňa 21.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve. Navrhovaná právna úprava bude upravovať najmä oblasť využívania vzdušného priestoru, poskytovania leteckých navigačných služieb, leteckej prevádzky, obchodnej leteckej dopravy, licencovania leteckého personálu, výrobkov leteckej techniky, bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ohlasovania a bezpečnostného vyšetrovania udalostí v civilnom letectve, lietajúce športové zariadenia, sankcie, pôsobnosť orgánov štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.