Novela zákona o cestnej doprave

Dňa 25. júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Cieľom zákona je transpozície európskej smernice, ktorou sa má umožniť dopravným spoločnostiam usadeným v Slovenskej republike disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ bez potreby ich evidencie v Slovenskej republike. Zákon upravuje aj ustanovení a týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a zároveň upravuje aj oblasť taxislužby.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.