Oznamovanie náhrady zvierat do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

Dňa 02.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky z ... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu nariadenia vlády je novelizácia jeho príslušných ustanovení vo vzťahu k schválenému Strategickému plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 z dôvodu ich precizovania za účelom zabezpečenia ich jednoznačného výkladu a odstránenia problémov v aplikačnej praxi.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.