Poskytovanie podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

Dňa 16.08.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Cieľom je najmä zosúladenie pojmov v opatrení na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému a v opatrení na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku, ďalej úprava koeficientov prepočtu hospodárskych zvierat na dobytčie jednotky uvedených v prílohe č. 3, úprava  limitnej hodnoty rizikového prvku vo vzorke ovocia uvedenej v prílohe  č. 11, ako aj formálna úprava textu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.