Postup v prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby

Fyzická osoba má za podmienok, ktoré ustanovuje zákon o sociálnych službách, právo vybrať si sociálnu službu a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tiež má právo na zabezpečenie dostupnosti informácií v zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.