Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia

Výbor pre práva dieťaťa vydáva tento všeobecný komentár k článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa kvôli alarmujúcemu rozsahu a intenzite násilia páchaného na deťoch. Treba masívne posilniť a rozšíriť opatrenia na ukončenie násilia, pretože len takto sa podarí naozaj zastaviť tieto praktiky ohrozujúce rozvoj detí a rozvinúť potenciál nenásilného riešenia konfliktov v spoločnostiach. 


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.