Právo dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu

Výbor pre práva dieťaťa (ďalej len „Výbor“) označil článok 3 ods.1 za jednu zo štyroch základných zásad Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej len „Dohovor“) pre interpretáciu vykonávania všetkých práv dieťaťa a aplikuje ju ako dynamickú koncepciu, ktorá si vyžaduje posúdenie primerané konkrétnemu kontextu. Článok 3 odsek 1 Dohovoru zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére. Toto právo vyjadruje jednu zo základných hodnôt Dohovoru.


Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.