Právo jednostrannej zmeny všeobecných obchodných podmienok

V súvislosti s registráciou na webovom portáli som mal vyjadriť súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami tohto portálu, kde bolo uvedené: „Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zmeniť a dopĺňať tieto VOP vždy, keď si to prevádzkové a legislatívne zmeny vyžiadajú a to , na internetovej stránke www. ... .sk a budú nedeliteľnou súčasťou pôvodného znenia. Vyjadrením súhlasu užívateľa s týmito VOP vyjadruje užívateľ aj výslovný súhlas s uvedeným právom prevádzkovateľa na zmenu a doplnenie VOP.“ Je takéto znenie všeobecných obchodných podmienok v súlade so zákonom?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.