Predmet nájmu užívaný inou osobou ako nájomcom

Čo robiť v prípade, ak predmet nájmu užíva predošlý nájomca, ktorý sa súdi s prenajímateľom o platnosť nájomnej zmluvy a odmieta priestory vypratať ? Máme účinnú nájomnú zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Aké ma možnosti a ako sa môže brániť? Kto zodpovedá za škodu? 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.