Prijaté poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách

Dňa 10.12.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Účelom schválenej novely je vytvorenie možnosti, aby škola mohla vytvoriť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom. V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.