Usmernenie k plánovaniu chovu a lovu raticovej zveri a ku kontrole plnenia plánov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, ktorý podľa § 72 písm. a) a b) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v platnom znení riadi poľovníctvo na území Slovenskej republiky a riadi a usmerňuje okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady vo veciach poľovníctva, vydáva za účelom zníženia stavov raticovej zveri, a tým eliminácie škôd spôsobovaných touto zverou nasledovné usmernenie. 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.